Skip to main content

Adatvédelmi nyilatkozat

Hatálybalépés dátuma: 2018. február 5.

A McKinsey & Company, valamint annak leányvállalatai és társvállalatai (együttesen „McKinsey”, „vállalatunkat” vagy „vállalatunk”) tisztában vannak azzal, hogy adatainak védelme fontos az Ön számára. Elkötelezettek vagyunk adatai és személyes adatai biztonságának védelme iránt, amely adatok bármelyike lehetővé teszi az Ön azonosítását, és amelyek gyűjtésére sor kerül valamennyi olyan weboldalon vagy alkalmazáson keresztül, amelyről hivatkozás mutat a jelen Adatvédelmi nyilatkozatra (együttesen „a Webhelyek”). A jelen Adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy adatkezelői minőségünkben hogyan kezeljük, és milyen védelmet biztosítunk személyes adatai részére a Webhelyekkel összefüggésben. Az online szerződéses feltételeinkre és irányelveinkre vonatkozó további általános felvilágosításért, kérjük, tekintse meg Felhasználási feltételeinket.

Az általunk gyűjtött információk

A McKinsey a Webhelyek bizonyos területein végzi a személyes adatok gyűjtését, amikor Ön regisztrál, illetve álláspályázatot nyújt be a McKinsey munkaerő-felvételi portálon, feliratkozik a McKinsey hírleveleire és értesítéseire, részt vesz korábbi alkalmazottainkhoz kapcsolódó tevékenységeinkben vállalatunk Alumni központjának weboldalán keresztül, jelentkezik a konferenciákra és céges rendezvényekre és/vagy megjelenik a nyilvános felhasználói közzétételi területeken (például hirdetőtáblák, vitafórumok és felmérések).A gyűjtött személyes adatok köre eltérő az egyes Webhelyektől függően, valamint magában foglalhatja az Ön által megadott információkat is, például a nevet, a postacímet, az e-mail címet, telefonszámot, faxszámot, valamint az álláspályázatra való jelentkezéshez szükséges háttérinformációkat. Például, amikor feliratkozik a McKinsey hírleveleire vagy értesítéseire, hozzájárul ahhoz, hogy levélküldeményeket kapjon a feliratkozás témakörében – a regisztrációkor az Ön által megadott – e-mail címre. Kizárólag a McKinsey vagy megbízottjai lépnek kapcsolatba Önnel ezen e-mail cím felhasználásával. Erre az e-mail címre a regisztrációval kapcsolatos e-maileket fogunk küldeni.

Ugyanakkor automatikus adatgyűjtést is folytathatunk az eszközökről, amelyeket a Webhelyeinkkel való kommunikáció során használ. Az automatikusan gyűjtött információk közé tartozhat az IP cím, eszközazonosító, webböngésző, valamint a sütiken, webjelzőkön, képpontcímkéken, tiszta GIF-eken, és a Webhelyeinken található más hasonló technológiákon (együttesen „Sütik és egyéb nyomon követési technológiák”) keresztül gyűjtött böngészési információk. Az automatikus adatgyűjtés kiterjedhet arra is, hogy Ön milyen módon használja a Webhelyeket, azaz mire keresett rá, és mit tekintett meg a Webhelyeken. Az automatikusan gyűjtött információkat hozzákapcsoljuk az Ön által megadott bármely személyes adathoz.

Az információk felhasználása

A vállalatunk által gyűjtött személyes adatok abban az esetben használhatók fel, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve amennyiben az érintett információk feldolgozásához a McKinsey-nek törvényes érdeke fűződik, vagy egyéb jogalappal rendelkezik ahhoz.  Egyes esetekben a személyes adatok gyűjtését a Webhelyek működése követelheti meg, illetve bizonyos szolgáltatások vagy termékek biztosítása miatt kerül rá sor. A McKinsey személyes adatait arra használja fel, hogy teljesítse az Ön tájékoztatásra vonatkozó kéréseit, feldolgozza konferenciára vagy céges rendezvényre való jelentkezését, személyre szabja az Ön által a Webhelyeken megtekintett vagy azokon keresztül kapott tartalmakat, értékelje és fejlessze vállalatunk szolgáltatásait, eljuttassa Önhöz vállalatunk hírleveleit és értesítéseit, álláspályázókat toborozzon és értékeljen, elemezze a Webhelyek teljesítményét és működését, átadja a leveleit a szerkesztőnek vagy a hozzászólóknak, megelőzze a csalásokat, betartassa a felhasználási feltételeket, eleget tegyen valamennyi vonatkozó jogszabálynak és vállalati jelentéstételi kötelezettségnek, betartassa a McKinsey megállapodásait, valamint eleget tegyen bármely egyéb, Ön által kezdeményezett vagy kért céloknak. Bármely személyes adatát nyilvántartásunkba helyezhetjük, és felhasználhatjuk azt az Önnel való kapcsolatfelvételre.

Vállalatunk Webhelyeinek és szolgáltatásainak irányításához a McKinsey felhasználhatja az első és harmadik felektől származó Sütiket és egyéb nyomon követési technológiákat, továbbá elemzéseket gyűjthet arról, hogyan használja Ön azokat. A jelen Adatvédelmi nyilatkozaton belül a sütikre vonatkozóan adott tájékoztatás szintén vonatkozik ezen egyéb nyomon követési technológiákra is. Kérjük, tekintse meg vállalatunk Sütikezelési irányelvét, a sütik alkalmazására vonatkozó további részletes felvilágosításért.

Webhelyeink nem gyűjtenek személyes adatokat az Ön online tevékenységéről az idő múlásával, valamint harmadik felek webhelyeiről, illetve azok online szolgáltatásának igénybe vételéről. Ezért, a böngészőktől érkező „ne kövess” jelzések nem vonatkoznak a Webhelyeinkre, és az ilyen jelzések beérkezésekor nem módosítjuk adatgyűjtési és adatfelhasználási gyakorlatunkat.

Mobileszközökön keresztül gyűjtött információk felhasználása

A mobilalkalmazásainkkal kapcsolatban a McKinsey harmadik fél szolgáltatókat alkalmazhat a személyazonosításra nem alkalmas felhasználói aktivitások elemzésére a hibák javítására, a használat ellenőrzésére, valamint a mobilalkalmazások teljesítményének tökéletesítésére. Például, a McKinsey jelentéseket kap egyes mobilalkalmazásaink összesített használatáról és a böngészési szokásokról, beleértve az alkalmazott eszközök típusát, a megtekintett cikkeket, valamint az alkalmazáson belüli egyéb eseményeket. A McKinsey ugyancsak jelentéseket kap a mobilalkalmazásokon belül előforduló bizonyos hibákról is. Egyetlen fent említett harmadik fél szolgáltató sem végez olyan információgyűjtést, amelynek célja valamely adott felhasználó személyes azonosítása lenne.

Emellett, a McKinsey Insights alkalmazás személyre szabott ajánlások listáját kínálja („Insights for you” néven), amely olyan McKinsey tartalmakra hívja fel a figyelmét, ami véleményünk szerint, érdekelheti Önt. Az ajánlásokat kizárólag arra alapozzuk, hogy Ön mit tekintett meg az Insights alkalmazáson belül. Az alkalmazás által generált egyedi felhasználói azonosító segít az alkalmazási élmény személyre szabásában, és nyomon követi az Ön által az alkalmazáson belül elolvasott cikkeket. Az Ön korábbi megtekintési adatait vagy trendjeit nem osztjuk meg más felhasználókkal vagy független harmadik felekkel (azaz olyan személyekkel vagy szervezetekkel, amelyek nem a McKinsey társvállalataként vagy harmadik fél szolgáltatóiként működnek).

Adatátvevők és nemzetközi adattovábbítás

A Webhelyeken gyűjtött személyes adatok időnként továbbításra kerülhetnek a McKinsey leányvállalatai és társvállalatai, valamint azoknak a globális szervezeten belül dolgozó munkatársai, továbbá a világ több pontján elhelyezkedő harmadik fél szolgáltatóink részére, ideértve azon országokat is, ahol a helyi jogszabályok esetlegesen kevesebb jogot biztosíthatnak az Ön lakóhelye szerinti országban biztosított jogokhoz képest. Ezen túlmenően, a Webhelyeket a McKinsey és a világ bármely pontján elhelyezkedő harmadik fél szolgáltatóink is megtekinthetik, és ahhoz kapcsolódóan adattárolási szolgáltatásokat nyújthatnak. Amennyiben a jogszabályok megkövetelik, vállalatunk jogi mechanizmusokat alkalmaz, melyeknek célja a McKinsey leányvállalatok, társvállalatok és a harmadik fél szolgáltatók által feldolgozott személyes adatai megfelelő szintű védelmének biztosítása, beleértve személyes adatainak az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli, más országokba történő továbbítását is. Ha szeretne további információkat e jogi mechanizmusokról, amelyek magukban foglalhatják az EU Általános szerződési feltételeit is, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a jelen dokumentum végén megadott címen. A Webhelyek bármelyikének használatával, továbbá amennyiben azok bármelyikén információkat ad meg, Ön önként hozzájárul ezen információknak a határokon átnyúló továbbításához és tárolásához.

A McKinsey az Ön beleegyezése nélkül, szándékos módon nem fedi fel, illetve nem továbbítja személyes adatait harmadik felek részére (továbbá indokolt lépéseket tesz azok engedély nélküli vagy véletlenszerű közlésének megakadályozására), függetlenül attól, hogy ez az érintett harmadik felek saját marketing tevékenysége vagy más okból történne-e, az alábbiak kivételével. A McKinsey hozzáférést biztosíthat az Ön személyes adataihoz a McKinsey által, a Webhelyekkel kapcsolatos szolgáltatásnyújtással megbízott harmadik fél szolgáltatók részére, azzal a feltétellel, hogy ezen harmadik fél szolgáltatók első lépésként elfogadják, hogy gondoskodnak ezen információk szigorúan bizalmas kezeléséről, valamint biztosítják a McKinsey által előírt adatvédelmi színvonalat.

Ugyancsak megoszthatjuk személyes adatait azon harmadik fél szolgáltatókkal, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak és funkcionális feladatokat látnak el vállalatunk nevében az Önnel való kapcsolattartás elősegítése érdekében, beleértve például a munkaerő-felvételi anyagok feldolgozását, a felmérések vagy versenyek lebonyolítását, illetve az Önnel folytatott kommunikációt. Ezen harmadik fél szolgáltatók számára nem engedélyezett az Ön személyes adatainak felhasználása vagy közzététele, kivéve, ha arra a vállalatunk nevében végzett szolgáltatások teljesítése, illetve a jogi előírásoknak való megfelelés miatt van szükség.

Emellett, megoszthatjuk az Önre vonatkozó információkat:

  • amennyiben ezt jogszabály vagy jogi eljárás követeli meg tőlünk;
  • a bűnüldöző hatóságokkal vagy állami tisztviselőkkel;
  • amennyiben úgy véljük, hogy a felfedés vagyoni kár vagy pénzügyi veszteség megelőzése érdekében, illetve gyanú szerinti vagy ténylegesen jogellenes tevékenység kivizsgálásával kapcsolatban válik szükségessé;
  • amennyiben bármely személy létfontosságú érdekeinek védelme céljából válik szükségessé;
  • vállalatunk Felhasználási feltételeinek betartatása érdekében;
  • vállalati vagyonunk, szolgáltatásaink és törvényes jogaink védelme érdekében;
  • a McKinsey, leányvállalataink, társvállalataink és/vagy üzleti partnereink ellen elkövetett csalás megakadályozása érdekében;
  • az auditálási, megfelelőségi és vállalatirányítási funkciók támogatása érdekében; illetve
  • valamennyi vonatkozó jogszabálynak való megfelelés érdekében.

Olyan folyamatokat alkalmazunk, melyeknek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok harmadik fél szolgáltatók által történő feldolgozása összhangban álljon ezen Adatvédelmi nyilatkozattal, és biztosítsa személyes adatainak bizalmas kezelését, rendelkezésre állását és integritását.

Emellett, amennyiben átszervezésre, fúzióra, értékesítésre, közös vállalat létrehozására, átruházásra, illetve vállalatunk egészének vagy bármely részének egyéb típusú átadására vagy elidegenítésére kerül sor, személyes adatait közzétehetjük vagy átadhatjuk.

Felhasználói fórumok

Fontos tisztában lennie azzal, hogy amennyiben bármikor nyilvánosan közzétesz valamely információt valamely online felületen, az adott információt más személyek begyűjthetik és felhasználhatják. A McKinsey nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek egyetlen cselekedetéért vagy irányelveiért sem, amelyek begyűjtik a felhasználók által a Webhelyek ezen fórumaiban nyilvánosan közzétett információkat.

Harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozás

A McKinsey harmadik felek webhelyeire vagy információira mutató hivatkozásokat biztosíthat a vállalatunk felhasználói számára nyújtott szolgáltatásként. Ezen hivatkozások felhasználásakor Ön kilép a Webhelyekről. Ezen hivatkozások nem minősülnek, illetve nem jelentik a harmadik fél, a harmadik fél weboldalának, illetve az ott megjelenített információknak a McKinsey részéről történő jóváhagyását, támogatását vagy ajánlását, továbbá a McKinsey nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre azoknak az Ön által történő felhasználásáért. Azok felhasználására az érintett webhelyekre vonatkozó felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek szerint kerül sor.

Közösségi hálózatok

A Webhelyek lehetővé tehetik az Ön számára, hogy regisztrálja és összekapcsolja a közösségi hálózatokon – a teljesség igénye nélkül ideértve a Twitter-t, LinkedIn-t, Facebook-ot és a YouTube-ot – létrehozott saját felhasználói fiókját a McKinsey-vel. A Webhelyek szintén lehetővé tehetik az Ön számára, hogy valamely közösségi hálózatba való belépéshez használt bejelentkezési adatokkal lépjen be a McKinsey-nél létrehozott fiókjába.

Amennyiben összekapcsolja a közösségi hálózatnál létrehozott fiókját a McKinsey-vel, illetve ha valamely McKinsey felhasználói fiókba a közösségi hálózatba való belépéshez használt bejelentkezési adatokkal lép be, azzal engedélyezi számunkra, hogy hozzáférjünk azon adatokhoz, amelyeket Ön az adott közösségi hálózatnál létrehozott nyilvános profilján keresztül elérhetővé tett. A nyilvános profilon belül elérhetővé tett adatok eltérőek lehetnek az adott közösségi hálózattól és az Ön beállításaitól függően, azonban magukban foglalhatják az e-mail címét, valódi nevét, a profilképét, nemét és lakóhelyét. Az Ön közösségi hálózati felhasználói fiókjából kapott adatokat az érintett közösségi hálózat felhasználási feltételeivel és a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban használjuk fel. Kérjük, tekintse meg a közösségi hálózaton lévő felhasználói fiókjának adatvédelmi beállításait, ha többet szeretne megtudni arról, milyen adatokhoz férhet hozzá a McKinsey és más kapcsolódó alkalmazások, valamint a felhasználói fiókján keresztül megosztott adatok irányítása érdekében, ideértve a Webhelyek igénybevételével járó tevékenységére vonatkozó információkat.

Ha szeretné megszüntetni a valamely közösségi hálózaton lévő felhasználói fiókja és vállalatunk között fennálló kapcsolatot, tekintse meg az érintett közösségi hálózaton lévő felhasználói fiókja és a szolgáltató beállításait.

Adatbiztonság

A McKinsey általánosan elfogadott műszaki és operatív jellegű biztonsági normákat vezettünk be személyes adatai eltűnése, illetéktelen felhasználása, módosítása vagy megsemmisítése elleni védelem biztosítása érdekében. A személyes adatokhoz kizárólag a McKinsey arra felhatalmazott munkatársai, és harmadik fél szolgáltatóink férhetnek hozzá, ezen alkalmazottak és szolgáltatók pedig kötelesek az érintett információkat bizalmasan kezelni. A McKinsey-nek még ezen óvintézkedések ellenére sem áll módjában garantálni azonban, hogy illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz.

Adatmegőrzési irányelv

A McKinsey, szükség szerint, megőrzi a személyes adatokat az érintett üzleti kapcsolat fennállásának ideje alatt. Az üzleti kapcsolat fennállásának idején túl is megőrizhetjük a személyes adatokat, amennyiben védelmet kell biztosítanunk vállalatunk számára jogi követelésekkel szemben, elemzés vagy visszamenőleges nyilvántartási célokra használjuk fel azokat, illetve hogy biztosítsuk az információkezelési irányelveknek és mellékleteknek való megfelelést. Amennyiben személyes adatainak törlését kéri, a McKinsey észszerű kísérleteket tesz az információk valamennyi előfordulásának teljes egészében történő törlésére. A betekintésre, adatkorrekcióra vagy adattörlésre vonatkozó tájékoztatásért, kérjük, tekintse meg a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt, az „Ön jogai” címet viselő szakaszt.

Gyermekek

A Webhelyek felhasználása nem javasolt 13 évnél fiatalabb korú gyermekek részére, továbbá a McKinsey szándékos módon nem gyűjt, illetve nem tart nyilván személyes adatokat ennél fiatalabb életkorú személyekre vonatkozóan.

McKinsey munkaerő-felvételi portál/McKinsey munkaerő-felvételi program/Alumni központ weboldala

A McKinsey munkaerő-felvételi portálon keresztül nyújthat be jelentkezést a McKinsey által meghirdetett pozíciókra, illetve regisztrálhat valamely McKinsey munkaerő-felvételi programba, amelynek keretében értesítést kaphat az Ön érdeklődésére számot tartható, bármely potenciális álláshirdetésről vagy hasonló lehetőségekről. A Munkaerő-felvételi adatvédelmi nyilatkozat még részletesebben ismerteti, hogyan kezeli és milyen védelmet biztosít a McKinsey, valamint leányvállalatai és társvállalatai, a munkaerő-felvételi folyamat során gyűjtött személyes adatokra vonatkozóan.

Amennyiben Ön a McKinsey korábbi alkalmazottja, jogosult lehet a vállalatunk által működtetett Alumni programhoz való csatlakozásra, és hozzáférést kaphat az Alumni központ weboldalához. Az Alumni központ weboldalához kizárólag a McKinsey jelenlegi és korábbi munkatársai férhetnek hozzá, továbbá a vonatkozó feltételek megtalálhatók az Alumni központ weboldalán. 

Az Ön jogai

Amennyiben a helyi jogszabályok lehetővé teszik, Önnek jogában állhat hozzáférést kérni a vállalatunk által Önről begyűjtött személyes adatokhoz, az adatok áttekintése, módosítása, illetve azok törlésének kérelmezése céljából. Önnek ugyancsak jogában állhat a vállalatunk által Önről begyűjtött személyes adatokról másolatot kérni, valamint az adatok pontatlansága esetén, azok javítását kérni. Bizonyos körülmények fennállása esetén, Ön szintén kérelmezheti vállalatunktól személyes adatai feldolgozásának megszüntetését.

Amennyiben szeretne hozzáférési, betekintési kérelmet, illetve a vállalatunk által Önről begyűjtött személyes adatok kijavítására vonatkozó kérelmet benyújtani, vagy megvitatni vállalatunkkal személyes adatainak feldolgozási módját, kérjük, írjon a következő címre: datasubjectrights@mckinsey.com. Mielőtt hozzáférést biztosítunk Önnek a személyes adataihoz, adatainak védelme és biztonsága érdekében, indokolt mértékű lépéseket teszünk személyazonosságának ellenőrzése céljából, azaz felkérjük, hogy adja meg jelszavát és felhasználói azonosítóját. Észszerű kísérletet teszünk arra, hogy kérelmét azonnal kivizsgáljuk és teljesítsük, illetve egyéb módon reagáljunk arra, a vonatkozó jogszabályok által esetlegesen előírtak szerint. A különböző jogszabályok megakadályozhatják vállalatunkat abban, hogy engedélyezze az Ön számára a személyes adataihoz való hozzáférést, illetve hogy egyéb módon teljeskörűen eleget tegyen kérelmének, a körülményektől és a kérelem jellegétől függően, például amennyiben adatainak megadása egy másik személy személyazonosságát is felfedheti. Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben azt a vonatkozó jogszabály lehetővé teszi, egy meghatározott díjösszeg felszámítása ellenében teljesítsük kérelmét, és/vagy elutasítsuk kérelmét, amennyiben az nyilvánvalóan megalapozatlan és/vagy túlzott mértékű, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján egyéb okból elfogadhatatlan vagy indokolatlan.

Emellett, és amennyiben azt a vonatkozó jogszabály lehetővé teszi, Önnek jogában áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Leiratkozhat továbbá a levelezési listákról, illetve megszüntetheti regisztrációját a Webhelyek bármelyikén. Ennek megtételéhez, kérjük, kövesse azon Webhely oldalán található utasításokat, amelyen megadta az információkat, feliratkozott vagy regisztrált, illetve vegye fel vállaltunkkal a kapcsolatot a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alján található címen.

Az Ön Kaliforniában érvényes adatvédelmi jogai

Kalifornia Polgári Törvénykönyvének (California Civil Code) 1798.83(c)(2) szakasza értelmében, a McKinsey nem oszthatja meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel az érintett harmadik felek által folytatott közvetlen marketing tevékenység céljából.

Amennyiben Ön Kalifornia államban bejegyzett lakóhellyel rendelkező 18 év alatti személy, és bármely Webhely regisztrált felhasználója, ahol a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot megjelentetik, abban az esetben a kaliforniai Üzleti és szakmai törvénykönyv (Business and Professions Code) 22581. szakasza lehetővé teszi az Ön számára, hogy kérelmezze, majd eltávolíttassa az Ön által nyilvánosan közzétett tartalmakat vagy információkat. Az ilyen kérelem beterjesztéséhez, kérjük, küldjön e-mail üzenetet az érintett tartalom vagy információ részletes ismertetésével a következő címre: privacy_information@mckinsey.com. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti kérelem benyújtása nem biztosítja az Ön által közzétett tartalom vagy információ teljes körű vagy átfogó eltávolítását, valamint bizonyos körülmények esetén, a jogszabály nem követeli meg, illetve nem teszi lehetővé az eltávolítást, még kérelem esetén sem.

Beleegyezés; az Adatvédelmi nyilatkozat változása

A Webhelyek használatával Ön hozzájárul személyes adatainak vállalatunk által történő gyűjtéséhez, felhasználásához és tárolásához a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban és a Webhelyek egyéb szakaszaiban foglalt módon. Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi nyilatkozat időről időre történő módosítására. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissítése révén tájékoztatjuk Ön ezen változásokról. Amennyiben jelentős mértékben módosítjuk a jelen Adatvédelmi irányelvet, amely megnövekedett jogosultságot biztosít számunkra a korábban Önre vonatkozóan begyűjtött személyes adatok felhasználását illetően, a regisztrált e-mail címére küldött e-mail üzenetben beleegyezését kérjük, vagy a Webhelyeinken jól látható módon tájékoztatást teszünk közzé a változásokról.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben bármilyen kérdése lenne az Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi címen:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com