Skip to main content

Politika privatnosti

Datum stupanja na snagu: 5. februar 2018.

Kompanija McKinsey & Company i njena zavisna i povezana društva (zajedno, „McKinsey”, „mi”, „nas” ili „nama”) shvataju da vam je privatnost važna. Posvećeni smo poštovanju vaše privatnosti i zaštiti vaših ličnih podataka, koji predstavljaju svaku informaciju koja može da vas identifikuje kao pojedinca, a koja se prikuplja putem svih veb sajtova ili aplikacija koje objavljuju vezu ka ovoj Politici privatnosti (zajedno, „Sajtovi”). Ova Politika privatnosti opisuje način na koji mi, u svojstvu kontrolora podataka, rukujemo vašim ličnim podacima i štitimo ih u vezi sa Sajtovima. Molimo vas da pogledate naše Uslove korišćenja za više informacija o našim onlajn odredbama i politikama uopšte.

Informacije koje prikupljamo

Kompanija McKinsey prikuplja lične podatke u određenim delovima Sajtova kada se registrujete ili prijavljujete za poslove putem Portala McKinsey Recruitment (Portal za zapošljavanje kompanije McKinsey), kada se registrujete za bilten i podsetnike kompanije McKinsey, kada učestvujete u našim alumni aktivnostima preko našeg Veb sajta Alumni Center (Alumni centar), kada se prijavljujete za konferencije i događaje, odnosno, učestvujete u delovima sajtova koji su namenjeni za javne objave korisnika (kao što su oglasne table, forumi i ankete).Lični podaci koji se prikupljaju variraju od Sajta do Sajta i mogu da obuhvataju informacije koje sami dajete, kao što su to vaše ime i prezime, adresa za prijem pošte, adresa e-pošte, broj telefona, broj faksa i biografski podaci koji su potrebni prilikom prijavljivanja za posao. Na primer, registracijom za bilten kompanije McKinsey ili podsetnike, vi ste saglasni da primate korespondenciju za koju ste se prijavili na adresu e-pošte koju ste naveli prilikom registracije. Samo će vas kompanija McKinsey ili njeni predstavnici kontaktirati putem te adrese e-pošte. Na tu adresu ćemo slati poruke e-pošte u vezi sa vašom registracijom.

Možemo takođe automatski da prikupljamo informacije o uređajima koje koristite za interakciju s našim Sajtovima. Informacije koje automatski prikupljamo mogu da podrazumevaju IP adresu, identifikator uređaja, veb pregledač i informacije o pregledanju koje se prikupljaju preko kolačića, veb monitora, piksela, providnih gif-ova i drugih sličnih tehnologija (zajedno, „Kolačići i druge tehnologije za praćenje”) na našim Sajtovima. Možemo takođe automatski da prikupljamo informacije o tome kako vi koristite Sajtove, kao što su informacije o tome šta ste pretraživali i gledali na Sajtovima. Informacije koje se automatski prikupe povezaće se sa bilo kojim podacima koje ste dali.

Korišćenje informacija

Lični podaci koje prikupljamo mogu da se koriste kada imamo vašu posebnu saglasnost da to uradimo ili kada kompanija McKinsey ima legitimni interes za to ili drugi zakonski osnov za obradu tih informacija. U nekim situacijama, prikupljanje ličnih podataka može da bude potrebno radi upravljanja Sajtovima ili da bi se pružile određene usluge ili proizvodi. Kompanija McKinsey koristi vaše lične podatke da bi ispunila vaše zahteve za informacije, da bi obradila vaše zahteve za učešće na konferencijama i događajima, da bi personalizovala sadržaj koji pregledate ili primate na Sajtovima, ocenjivala i poboljšavala naše usluge, slala vam biltene i podsetnike, regrutovala i ocenjivala kandidate za posao, analizirala učinak i funkcionisanje Sajtova, objavljivala vaša pisma urednicima ili komentare, sprečila prevaru, primenjivala naše uslove korišćenja, pridržavala se važećih zakona i obaveza korporativnog izveštavanja, izvršavala sporazume kompanije McKinsey i ispunila druge zahteve koje možete pokrenuti ili postaviti. Možemo da zadržimo bilo koji vaš lični podatak u datoteci i iskoristimo ga da bismo vas kontaktirali.

Kompanija McKinsey može da koristi Kolačiće vlasnika Sajtova i kolačiće nezavisnog pružaoca usluga i druge tehnologije za praćenje da bi upravljala našim Sajtovima i uslugama, a može i da prikuplja analitičke podatke o tome kako ih vi koristite. Informacije koje se daju o kolačićima u ovoj Politici privatnosti primenjuju se takođe i na te druge tehnologije za praćenje. Molimo vas da pogledate našu Politiku o kolačićima za više detalja u vezi sa našim korišćenjem kolačića.

Naši Sajtovi ne prikupljaju lične podatke o vašim aktivnostima na mreži tokom vremena i na veb sajtovima ili onlajn uslugama trećih lica. Stoga se signali „nemoj pratiti” koje prenose veb pregledači ne primenjuju na naše Sajtove i mi ne menjamo naše prikupljanje podataka i prakse korišćenja po prijemu takvih signala.

Korišćenje informacija prikupljenih preko mobilnih uređaja

U vezi sa našim mobilnim aplikacijama, kompanija McKinsey može da koristi nezavisne pružaoce usluga za analizu aktivnosti korisnika koji se ne može lično identifikovati kako bi ispravila greške, pratila korišćenje i poboljšala učinak mobilnih aplikacija. Na primer, kompanija McKinsey prima izveštaje o zbirnom korišćenju nekih od naših mobilnih aplikacija i o šablonima pregledanja, što obuhvata i informacije o vrsti uređaja koji se koristi, člancima kojima se pristupa i drugim događajima do kojih dolazi u okviru naših aplikacija. Kompanija McKinsey takođe prima izveštaje o određenim greškama koje nastanu u okviru mobilnih aplikacija. Nijedan od ovih nezavisnih pružalaca usluga ne prikuplja informacije na način koji je namenjen ličnoj identifikaciji bilo kog pojedinačnog korisnika.

Pored toga naša McKinsey Insights (Uvidi) aplikacija nudi personalizovanu listu preporuka (pod nazivom „Uvidi za vas”) koje vas usmeravaju na sadržaj o kompaniji McKinsey za koji smatramo da će vam biti interesantan. Preporuke se zasnivaju isključivo na tome šta ste pregledali u Insights aplikaciji. Jedinstveni identifikator korisnika koji aplikacija generiše pomaže da se personalizuje vaše iskustvo s aplikacijom i da se prate članci koje čitate u aplikaciji. Ne delimo vašu istoriju pregledanja niti trendove sa drugim korisnicima ili spoljnim trećim licima (tj. fizičkim ili pravnim licima koja nisu zavisna društva ili nezavisni pružaoci usluga kompanije McKinsey).

Primaoci podataka i prenos međunarodnih podataka

Lični podaci prikupljeni na Sajtovima mogu s vremena na vreme da se prenose zavisnim i povezanim društvima kompanije McKinsey i njihovom osoblju širom naše globalne organizacije, kao i našim nezavisnim pružaocima usluga koji se nalaze širom sveta, što obuhvata i zemlje u kojima vam lokalno zakonodavstvo daje manje prava nego što imate u svojoj zemlji. Pored toga, Sajtove mogu da pregledaju i hostuju kompanija McKinsey i naši nezavisni pružaoci usluga bilo gde u svetu. Tamo gde to zakon zahteva, primenili smo zakonske mehanizme koji imaju za cilj da obezbede adekvatnu zaštitu vaših ličnih podataka koje obrađuju zavisna i povezana društva kompanije McKinsey i njeni nezavisni pružaoci usluga, što obuhvata i prenos vaših ličnih podataka u države u kojima nemate boravak. Ukoliko biste želeli više informacija o ovim zakonskim mehanizmima, koji mogu da obuhvate Standardne ugovorne klauzule EU, molimo vas da nas kontaktirate na adresu koja se nalazi u daljem tekstu. Korišćenjem bilo kog Sajta i pružanjem informacija bilo kojem od njih, vi dobrovoljno pristajete na te prekogranične prenose i hostovanje tih informacija.

Kompanija McKinsey neće namerno otkriti niti preneti (i preduzeće prihvatljive korake kako bi sprečila neovlašćeno ili slučajno otkrivanje) vaših ličnih podataka trećim licima bez vašeg pristanka, bilo za marketinške potrebe tih trećih lica ili na drugi način, izuzev kako sledi. Kompanija McKinsey može da omogući pristup vašim ličnim podacima nezavisnim pružaocima usluga koje kompanija McKinsey angažuje za pružanje usluga u vezi sa Sajtovima, pod uslovom da se ti nezavisni pružaoci usluga prvo saglase sa tim da održavaju strogu poverljivost tih informacija i da obezbede isti nivo bezbednosti podataka koji pruža kompanija McKinsey.

Vaše lične podatke takođe možemo da delimo sa nezavisnim pružaocima usluga koji pružaju usluge i omogućavaju funkcije u naše ime kako bi podržali naše interakcije s vama, što obuhvata, na primer, obradu materijala za zapošljavanje, sprovođenje anketa ili takmičenja ili komunikaciju sa vama. Ovim nezavisnim pružaocima usluga nije dozvoljeno da koriste ili otkrivaju vaše lične podatke izuzev kada je to potrebno radi pružanja usluga u naše ime ili usklađenosti sa zakonskim uslovima.

Pored toga, informacije o vama možemo da otkrijemo:

  • ako to od nas zahtevaju zakon ili zakonski postupak;
  • organima izvršne vlasti ili drugim državnim službenicima;
  • kada smatramo da je otkrivanje neophodno ili prikladno da bi se sprečila fizička šteta ili finansijski gubitak ili u vezi sa ispitivanjem sumnjive ili stvarno nezakonite aktivnosti;
  • ako je otkrivanje neophodno da bi se zaštititili vitalni interesi nekog lica;
  • da bi se sproveli naši Uslovi korišćenja;
  • da bi se zaštitili naša imovina, usluge i zakonska prava;
  • da bi se sprečila prevara protiv kompanije McKinsey, njenih zavisnih i povezanih društava, odnosno, poslovnih partnera;
  • da bi se pružila podrška funkcijama za reviziju, usklađenost i korporativno upravljanje; ili
  • da bi se postupalo u skladu s bilo kojim i svim važećim zakonima.

Mi održavamo postupke koji su osmišljeni tako da bilo koja obrada ličnih podataka koju vrši nezavisni pružalac usluga bude u skladu sa ovom Politikom privatnosti i da štiti poverljivost, dostupnost i integritet vaših ličnih podataka.

Uz to, možemo da otkrijemo ili da prenosimo vaše lične podatke u slučaju reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, ustupanja ili drugog prenosa ili raspolaganja jednim ili svim delovima našeg poslovanja.

Korisnički forumi

Treba da budete svesni da kad god javno otkrijete informaciju na mreži, tu informaciju mogu da prikupe i koriste druga lica. Kompanija McKinsey nije odgovorna ni za kakve radnje ili politike bilo kojih trećih lica koja prikupljaju informacije koje korisnici javno otkrivaju na bilo kom forumu na Sajtovima.

Veze ka sajtovima trećih lica

Kompanija McKinsey može da pruži veze ka veb sajtovima ili informacijama trećih lica kao uslugu našim korisnicima. Ako koristite te veze, napustićete Sajtove. Te veze ne predstavljaju niti prećutno podrazumevaju podršku, sponzorstvo niti preporuku trećeg lica, veb sajta trećeg lica ili informacija koje on sadrži od strane kompanije McKinsey i kompanija neće biti odgovorna za vaše korišćenje istih. Takva upotreba podleže uslovima korišćenja i politikama privatnosti koje se primenjuju na te sajtove.

Društvene mreže

Sajtovi mogu da vam dozvole da im pristupite ili da povežete svoje naloge na društvenim mrežama, što obuhvata, ali se ne ograničava samo na Twitter, LinkedIn, Facebook i YouTube, sa kompanijom McKinsey. Sajtovi takođe mogu da vam dozvole da se prijavite na nalog kod kompanije McKinsey koristeći podatke za pristup određenoj društvenoj mreži.

Povezujući svoj nalog na društvenoj mreži sa kompanijom McKinsey, ili se prijavljujući na nalog kod kompanije McKinsey uz pomoć vaših podataka za pristup društvenoj mreži, dajete nam dozvolu da pristupimo informacijama koje ste učinili dostupnim na svom javnom profilu povezanom sa nalogom na toj društvenoj mreži. Informacije koje su dostupne na vašem javnom profilu variraju u zavisnosti od društvene mreže i vaših podešavanja, ali mogu da podrazumevaju vašu adresu e-pošte, stvarno ime, profilnu sliku, pol i lokaciju. Informacije koje dobijemo s vašeg naloga na društvenoj mreži koristimo u skladu s uslovima korišćenja društvene mreže i ovom Politikom privatnosti. Molimo vas da pogledate podešavanja privatnosti na vašem nalogu na društvenoj mreži za više informacija o tome koji podaci se dele s kompanijom McKinsey i drugim povezanim aplikacijama i da biste upravljali podacima koji se dele putem vašeg naloga, što obuhvata i informacije o vašim aktivnostima putem korišćenja naših Sajtova.

Ako želite da odvojite svoj nalog na društvenoj mreži od nas, pogledajte podešavanja naloga na toj društvenoj mreži i njenog provajdera.

Bezbednost

Kompanija McKinsey je primenila opšteprihvaćene standarde tehnologije i operativne bezbednosti kako bi zaštitila lične podatke od gubitka, zloupotrebe, izmena ili uništenja. Samo ovlašćeno osoblje kompanije McKinsey i nezavisni pružaoci usluga imaju pristup ličnim podacima i ti zaposleni i pružaoci usluga obavezni su da tretiraju te informacije kao poverljive. Međutim, uprkos tim predostrožnostima, kompanija McKinsey ne može da garantuje da neovlašćena lica neće ostvariti pristup vašim ličnim podacima.

Politika zadržavanja podataka

Kompanija McKinsey zadržava lične podatke, kada je to neophodno, tokom trajanja datog poslovnog odnosa. Možemo takođe da zadržimo lične podatke i duže nego što traje poslovni odnos ako
je potrebno da ih zadržimo da bismo zaštitili sebe od tužbi, da bismo ih koristili za analizu ili čuvanje evidencije ili da bismo se pridržavali naših politika i rasporeda upravljanja informacijama. Ako zatražite da izbrišemo vaše lične podatke, kompanija McKinsey će uložiti prihvatljive napore da izbriše sve instance informacija u celosti. Za zahteve za pristup, ispravke ili brisanje, molimo vas da pogledate odeljak „Vaša prava” ove Politike privatnosti.

Deca

Sajtovi nisu predviđeni niti usmereni ka deci od 13 godina ili mlađoj i kompanija McKinsey ne prikuplja niti čuva namerno lične podatke ni o jednom licu ispod ovog uzrasta.

Portal McKinsey Recruitment/Program McKinsey Recruiting (Program zapošljavanja u kompaniji McKinsey)/veb sajt Alumni Center

Preko portala McKinsey Recruitment možete da se prijavite za posao u kompaniji McKinsey ili da se prijavite za Program McKinsey Recruiting gde ćete biti obavešteni o svakom mogućem otvaranju novih radnih mesta ili drugim sličnim prilikama koje vas mogu zanimati. Napomena o privatnosti prilikom zapošljavanja opisuje detaljnije kako kompanija McKinsey i naša zavisna i povezana društva rukuju i štite lične podatke koje prikupljamo u vezi s procesom zapošljavanja.

Ako ste bivši zaposleni kompanije McKinsey, možda ste podobni da se uključite u Alumni program i da imate pristup veb sajtu Alumni Center. Veb sajtu Alumni Center mogu da pristupe samo sadašnji i bivši zaposleni kompanije McKinsey, a uslovi za to su utvrđeni na veb sajtu Alumni Center. 

Vaša prava

Kada to lokalno zakonodavstvo dozvoljava, možete imati pravo da zatražite pristup ličnim podacima koje smo prikupili o vama radi razmatranja, izmena ili zahteva za brisanje podataka. Možete takođe imati pravo da zatražite kopiju ličnih podataka koje smo prikupili o vama i da tražite ispravku svih netačnih podataka. U određenim okolnostima, možete takođe da zatražite da prekinemo obradu vaših ličnih podataka.

Ukoliko biste želeli da zatražite pristup, pregled ili ispravku ličnih podataka koje smo prikupili o vama, ili da razgovarate o načinu obrade vaših ličnih podataka, kontaktirajte nas na datasubjectrights@mckinsey.com. Da bismo vam pomogli da zaštitite svoju privatnost i bezbednost, preduzećemo odgovarajuće korake kako bismo proverili vaš identitet, kao što je traženje lozinke i korisničkog identifikacionog broja, pre nego što obezbedimo pristup vašim ličnim podacima. Uložićemo sve prihvatljive napore da bismo odmah ispitali, ispunili ili na drugi način odgovorili na vaše zahteve, kako to može da zahteva važeći zakon. Različiti zakoni mogu da nas spreče da obezbedimo pristup vašim ličnim podacima ili da na drugi način ispunimo vaš zahtev, u zavisnosti od okolnosti i zahteva, kao na primer, kada se prilikom obrade vaših informacija može otkriti identitet nekog drugog. Zadržavamo pravo da naplatimo odgovarajuću naknadu za ispunjavanje vašeg zahteva kada važeći zakon to dozvoljava, odnosno, da odbijemo vaše zahteve ukoliko su očigledno neosnovani, odnosno, preterani ili im se na drugi način može prigovoriti, ili ih važeći zakon ne garantuje.

Pored toga, i tamo gde to lokalno pravo dozvoljava, imate zakonsko pravo izjavljivanja žalbe
nadležnom organu za zaštitu podataka.

Možete takođe da se odjavite sa spiskova za slanje pošte ili registracija na bilo kom od Sajtova. Da biste to uradili, molimo vas da ili sledite uputstva na stranici Sajta na kojoj ste dali te informacije, prijavili se ili registrovali ili da nam se obratite na adresu datu na dnu ove Politike privatnosti.

Vaša prava privatnosti u Kaliforniji

Prema Paragrafu 1798.83(c)(2) Građanskog zakonika Kalifornije, kompanija McKinsey ne deli vaše lične podatke s trećim licima za direktnu marketinšku upotrebu od strane tih trećih lica.

Ako boravite u Kaliforniji i mlađi ste od 18 godina i registrovani ste korisnik bilo kog od Sajtova na kojima je objavljena ova Politika privatnosti, Paragraf 22581 Zakonika o poslovanju i profesijama Kalifornije vam dozvoljava da zatražite i ishodujete brisanje sadržaja ili informacija koje ste javno objavili. Da biste podneli takav zahtev, molimo vas da pošajete poruku e-poštom sa detaljnim opisom konkretnog sadržaja ili informacija na to privacy_information@mckinsey.com. Imajte na umu da takav zahtev ne obezbeđuje potpuno i sveobuhvatno uklanjanje sadržaja ili informacija koje ste postavili i da mogu postojatiokolnosti u kojima zakon ne zahteva ili ne dozvoljava uklanjanje čak i ako se ono zahteva.

Saglasnost, izmene Politike privatnosti

Korišćenjem Sajtova, vi dajete pristanak na naše prikupljanje, upotrebu i čuvanje vaših ličnih podataka na način opisan u ovoj Politici privatnosti ili bilo gde drugo na Sajtovima. Zadržavamo pravo da s vremena na vreme izmenimo ovu Politiku privatnosti. Obavestićemo vas o svim takvim izmenama ažuriranjem ove Politike privatnosti. Ako izvršimo materijalne izmene ove Politike privatnosti koje proširuju naša prava na korišćenje ličnih podataka koje smo prethodno prikupili o vama, pribavićemo vaš pristanak bilo slanjem e-pošte na vašu registrovanu adresu e-pošte, bilo vidljivim objavljivanjem informacija o izmenama na našim Sajtovima.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate na:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com